Jesenná kampaň 2019 pre Stabilitu

Vizualizácia citylight reklamy pre Stabilitu
Grafický návrh celopolepu MHD zastávky pre Stabilitu
Vizualizácia billboardu pre Stabilitu
Celopolep zastávky v Bratislave
Svetelný Citylight
Celopolep MHD zastávky v Košiciach
Citylight pred Železničnou stanicou v KE