Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia je najviac viditeľná súčať marketingového MIXu a stala sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je kľúčová pri predaji produktov či služieb.

Pripravíme pre Vás marketingovú komunikáciu, ktorá Vám priláka viac zákazníkov pre nový produkt či službu, upevní postavenie na trhu a tak celkovo ovplyvní kúpne chovanie obyvateľstva vo Váš prospech. Vypracujeme Vám komunikačný plán s využitím nástrojov marketingovej komunikácie, ktorý vám pomôže presnejšie a efektívnejšie osloviť vášho zákazníka.

"Nekomunikovať vlastne znamená nebyť !"

V prípade potreby sa môžeme stať Vašou reklamnou agentúrou alebo iba grafickým štúdiom. Dôležité je, aby sme porozumeli Vašim požiadavkám, a tak Vám vedeli poskytnúť primeranú a účinnú spätnú väzbu. Pozrieme sa, aké aktuálne dáta máte k dispozícii a či s nimi viete správne pracovať. Pomôžeme Vám vyselektovať Vašich zákazníkov na mieru. Výsledkom bude pre Vás to, aby zákazníci pochopili, že ste pre nich jediná a tá najlepšia spoločnosť, ktorá im poskytne riešenia ich problému.

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY

 • príprava a realizácia mediálnych kampaní 
 • tvorba komunikačných strátégií a komunikačného mixu
 • tvorba sloganov
 • vypracovanie Corporate Identity (firemnej identity)
 • analýza online komunikácie a návrhy riešení (webstránky, PPC kampane)
 • grafické návrhy a zabezpečenie produkčných materiálov (katalógy, banery, letáky, brožúrky, inzercia a pod.)
 • návrhy outdoor či indoor reklamy
 • návrhy na veľkoplošnú tlač
 • organizácia výstav
 • návrh reklamných predmetov
 • spracovanie prezentácií spoločností
 • grafické návrhy obalov a potlače na výrobkoch

Samozrejmosťou je aj zabezpečenie realizácie, tlače a dodania materiálov. Viac zistíte v našich GRAFICKÝCH SLUŽBÁCH.

Zaujímate sa o marketingovú komunikáciu?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.