Marketingový prieskum

Marketingový prieskum je považovaný za jednu z mála reálnych možností ako zistiť čo najpravdivejší obraz o trhu a jeho správaní. Veď ako inak by bolo možné získať včasné, presné a použiteľné informácie o zákazníkoch, konkurencii či jej značkách. Určite je lepšie vykonávať kontinuálny marketingový výzkum, ktorý umožňuje aj sledovanie dynamických vývojových ukazovateľov - trendov (napr.: vývoj správania spotrebiteľských skupín, ich preferencie a pod.). Na základe týchto je potom možné predpovedať aj ich ďalší vývoj. 

Aj jednorázový prieskum dá spoločnosti odpoveď na otázky, na základe ktorých je potom možné vyhnúť sa chybám (či metóde pokus-omyl) pri navrhovaní a následnej implementácii marketingových stratégií. Je ironické, že mnoho spoločností venuje neskutočné úsilie interným informáciám (predovšetkým finančným), čo je bez diskusie veľmi dôležité, ale podceňuje tie externé.

Zakladné otázky, ktoré má zodpovedať marketingový prieskum sú : “Prečo je to tak, ako to je?” alebo “Čo s tým vieme urobiť?”. V prípade marketingového výzkumu napríklad aj : “Ako sa to vyvíja, či bude vyvíjať?”. Na tieto otázky Vám vieme pomôcť nájsť odpovede. 

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY

  • vytvorenie stratégie jednorázového prieskumu
  • vytvorenie stratégie kontinuálnych prieskumov (pilotný prieskum, komparatívne prieskumy)
  • vytváranie testovacích skupín
  • online prieskumy
  • desk research
  • field research
  • zabezpečenie prieskumu od A do Z

Zaujímate sa o marketingový prieskum?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.