Logo / Branding

Branding loga ASUAN

Na začiatku spolupráce klienti z rôznych dôvodov málo akceptujú komplexné riešenia. A tak sa implementujú iba dielčie riešenia. To platí nie len pre grafické, ale aj marketingové riešenia. Veď sa presvedčte sami.

Nie je žiadnou výnimkou, že klient je skeptický ku komplexným riešeniam (strach z nového, či neosvečeného), a to aj napriek vnútornému presvedčeniu výrazne zmeniť grafické výstupy. Cieľ je jasný - byť pútavevejší ako konkurencia, a tým viac zaujať a prilákať zákazníkov.

Aj v tomto prípade sme ako prvé riešili logo, nakoľko ho do značnej miery determinujú technické a grafické možnosti. To si však mnoho klientov neuvedomuje. Problémom je, že veľa lôg z obdobia 90tych rokov po rýchlom vzniku mnohých firiem si robili podnikatelia sami. Mnoho z nich v nezmenenej podobe je aj dnes a vôbec nikomu nevadí, že neexistujú k nim logomanuály . Podľa nášich doterajších skúseností len 7-10% lôg spĺňa základné graficko-technické parametre. Viac sa ku tomu vrátime v niektorom z našich blogov. A teraz späť ku spoločnosti ASUAN a.s.

Porovnanie pôvodného loga s návrhmi je na obrázkoch nižšie. A napriek tomu, že sa nakoniec spoločnosť rozhodla ponechať si pôvodné logo, rozšírila si ho o nami navrhované farebné prúžky, ktoré prezentujú široký rozsah produktových skupín.

Pôvodné logo

 

Navrhované nové logá

Farebné prúžky sa nakoniec stali dopnkovým prvkom ku logu a spoločnosť sa rozhodla o ich širokú aplikáciu od vizitiek, cez tlačoviny, outdoorové prvky (navestia, tabule), billboardy, web až po repas polepu autoplachty. 

Pôvodný vizuál vizitiek

 

Nový vizuál vizitiek

Poznámkové bloky

Plachta bez farebných prúžkov

 

Plachta s implementovanými farebnými prúžkami