Reklamné pútače / Svetelné reklamy

Billboardové vizuály pre Aplend

Ukážky niekoľkých zrealizovaných billboardov

Billboard 06/2018

Billboard so sloganom

Billboard GOLF

Billboard ZIMA

Billboard - LETO

Billboard - reštaurácia

Billboard - spojenie troch vizuálov

Billboard - GOLF