Reklamné kampane

Reklamná kampaň 2020 pre Stabilitu

Marketingová kampaň pre tento rok sa pripravovala už za horúca a v hodine 12-tej. Aj napriek krátkosti času na prípravu reklamnej kampane sme so zapojením celého nášho tímu vo dne v noci stihli deadline včas. Do poslednej chvíle sa nám podarilo utajiť kto bude tvárou celej jarnej kampane. Reklamné outdoor / indoor nosiče sme mali objednané, termínovo nastavené a naši dodávatelia s netrpezlivosťou čakali na grafické podklady. Príchodom mesiaca MAREC sme reklamnú kampaň mohli s úsmevom spustiť.

V tejto dobe je naozaj dôležité neustále vyvolávať potrebu sporiť si na dôchodok. Ako spieva p.Kandráč aj v rádiospote: ."..začni šetriť na dôchodok, nech sa lepšie žije" S vtipným textom zakomponovaným do pôvodnej ľudovej piesne a s emóciou jemu prirodzenou, nám pomohol znásobiť účinok kampane.

Reklamné vizuály sme samozrejme použili aj na samotnej WEB stránke klienta.

Vizualizácia polepu autobusu

Vizualizácia outdoor / indoor citylightu jarnej kampane 2020 pre Stabilitu

Inzercia v týždenníku TREND
WEB bannery na stránke www.stabilita.sk
Ukážka grafík pre tlačoviny