Logo a Branding

Načo myslieť pri vytváraní brandu?

Pri brandingu ide o kombináciu: atraktívneho loga/názov značky, vizuálnej identity, marketingovej stratégie a komunikácie; grafické prevedenie WEB stránky, reklamných nosičov a propagačných materiálov. Takýmto spôsobom budujete a zvyšujete povedomie vašej značky.

Tvorba nového loga alebo jeho redizajn 

Kvalitné logo musí zaujať potenciálnych zákazníkov natoľko, aby využili služby firmy. Logo na mieru vyjadrujúce Váš štýl a predmet podnikania.
Logo Vám vytvoríme na základe Vášho popisu podnikania, dohodnutého názvu a to aj ONLINE.

A kedy redizajnovať?

Zvyčajne k tomu dochádza po dlhšom čase po prvotnom vytvorení loga, zopár rokov po tom, ako začne spoločnosť fungovať. Ide pri tom o konkrétne vylepšenie loga, pričom sa môže zachovať istý vizuálny prvok. Hlavným dôvodom väčšinou býva prispôsobenie sa aktuálnym moderným technickým trendom a ľahká zapamätateľnosť. 

Tvorba sloganu

Efektívny slogan je spravidla tvorený len malým množstvom slov. Pomáha reprezentovať spoločnosť či produkt.
Musí byť ľahko zapamätateľný a zároveň, aby si ho ľudia spojili práve s Vašou značkou.
Reklamný slogan je už súčasťou grafických vizuálov a pomáha dopĺňať odkaz reklamnej kampane smerom k zákazníkom.

Logomanuál

Ide o dokument, ktorý obsahuje jasné pravidlá používania loga a jeho grafických súčastí.

Definuje niektoré dôležité prvky a to:

  • prevedenie loga – na výšku, na šírku
  • ochranná zóna kolo loga
  • základné farby
  • doplnkové farby
  • font teda písmo
  • príklady použita loga

S premyslenou vizuálnou stratégiou získate dôveru zákazníkov, ešte viac podporíte obchod a tým predaj.

Ukážky redizajnu loga

Redizajn loga R66, Liptovský Mikuláš

Redizajn loga Hotel Yasmin, Košice