Logo / Branding

Redizajn loga TEHO

Zadanie:  Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) je mestskou spoločnosťou, ktorej prvoradou úlohou je zabezpečenie kvalitných a spoľahlivých dodávok tepla a teplej úžitkovej vody pre odberateľov v Košiciach a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. V roku 2011 sa vedenie spoločnosti rozhodlo urobiť, vzhľadom na nie dobré meno spoločnosti, zásadné zmeny v komunikácií. Spoločnosť bola v tom čase vnímaná, ako zbytočný medzičlánok, ktorý zbytočne navyšuje cenu za teplú vodu a TÚV. Chýbala neustála komunikácia so zákazníkmi, ktorá by vysvetľovala nezastupiteľnú technologickú úlohu spoločnosti TEHO v systéme centrálneho zásobovania teplom v Košiciach. Ďalšou veľkou nespokojnosťou zákazníkov bola nemožnosť zistiť informácie v prípade neplánovaných odstávok, či výpadkov dodávok tepla a teplej vody. To, že veľkú časť týchto výpadkov spôsobovali iné spoločnosti, ktoré toto komunikovali na svojom webe, zákazníkov nezaujímala. A posledným a nie zanedbateľným problémom, ktorý vyhodnotilo vtedajšie vedenie spoločnosti, bola slabá komunikácia a kooperácia medzi jednotlivými oddeleniami spoločnosti.

CCG: Na základe zadania, sme riešenie rozvrhli do niekoľkých krokov:

1. krok - Zmena vizuálneho štýlu

V prvom kroku, vzhľadom na 20 ročnú históriu spoločnosti, sme v žiadnom prípade nechceli logo zmeniť, ale rozhodli sme sa ho redizajnovať. Modernejšie tvary loga a písma nám umožnili v ďalšom navrhovať modernejšiu grafiku na zvolené komunikačné nástroje (printy, outdoor, web a ďalšie). Zároveň sme navrhli doplnkové logo ku 20.výročiu založenia spoločnosti, čo nám prišlo ako dobrý míľnik pre začiatok novej éry v komunikácií spoločnosti. Samozrejme, v rámci redizajnu loga sme pripravili dizajnmanuál, kde okrem štandardných vecí súvisiacich so samotným logom, pripravili aj všetky potrebné firemné prvky, ako sú vizitky, hlavičkové papiere, faktúry, podpisový vzor, či polep vozidiel.

Pôvodné logo

 

Nové logo

Špeciálny doplnkok loga ku 20 výročiu vzniku spoločnosti

 

Nový vizuál katalógu s aplikáciou nového loga spoločnosti

Návrh použitia loga na firemných tlačovinách

 

Zmena loga na vozovom parku spoločnosti

2. krok - Nová webstránka

V druhom kroku, sme vytvorili novú webstránku, na ktorej sme navrhli nový dispečing. Unikátny dispečing, kde obyvateľ Košíc, po zadaní svojej ulice a čísla vchodu, zistí nie len prípadný aktuálny výpadok dodávky tepla, jeho dôvod a približný čas obnovenia dodávok, ale aj plánovanú údržbu. 

Unikátny dispečing na webstránke spoločnosti TEHO

3. krok - zlepšenie internej komunikácie

Na zlepšenie internej komunikácie sme vytvorili unikátny intranet (design a coding: iMprove, s.r.o.). Unikátnosť intranetu tkvie predovšetkým v tom, že kombinuje klasický intranet so sociálnymi sieťmi. Intranet s nasledovnými funkcionalitami:

  • uchovávanie dokumentov a dokumentácie, jej zdieľanie so všetkými alebo len vybranými pracovníkmi,
  • možnosť vidieť pracovníkov online, resp. offline
  • spoločné nástenky (nástenky oddelení)
  • vytváranie projektových tímov, ktorí zdieľajú spoločný priestor
  • notifikácie o zmenách, či pridaniach nových dokumentov, správ, informácií
  • vytváranie zodpovednostných štruktúr
  • zdieľanie aj súkromných vecí (napr.: fotky a pod.)

Uspešnosť tohto riešenia overili aj roky používania, kde po prvotnom "odpore" je dnes veľmi obľúbeným a dôležitým nástrojom vnútrofiremnej komunikácie.

Intranet spoločnosti

Pozn.:

  • grafiku redizajnu loga robila spoločnosť Cassovia Consulting Group, s.r.o.
  • kompletnú analytickú časť intranetu a jeho funkcionality riešil Ing.Juraj Halász, ako vedúci oddelenia marketingu a komunikácie spoločnosti TEHO (v súčasnosti CEO v Cassovia Consulting Group, s.r.o). Design a programovanie riešila spoločnosť iMprove, s.r.o.