Letáky / Propagačné materiály

Letáky/Plagáty/Nálepky rôzne formáty

Ukážky grafického stvárnenia rôznych formátov letákov

Návrh letáku

 

Leták A5 - pravidlá hry

Nálepka na stoly

 

Roll-up nosič