Grafický Dizajn

Čo sa skrýva pod pojmom GRAFICKÝ dizajn pre reklamu ?

GRAFICKÝ DIZAJN je o vizuálnej podobe marketingovej komunikácie, ktorá spája grafické prvky a texty. Musí na prvý pohľad zaujať.
Ovplyvňuje všetko čo vidíme, kupujeme a s čím prichádzame do kontaktu.
Grafika a dizajn oslovujú zákazníkov na prvý pohľad. Predstavia kto ste a čo robíte.
Grafický dizajn Vám vhodne pomôže s rozbehom podnikania. Stanete sa tak viditeľnými.  

Grafické práce a reklama 

Ide o spracovanie navrhnutej vizuálnej komunikácie na konkrétnych reklamných nosičoch: reklamné tlačoviny, billboardy, bannery, WEB bannery...atď.
Grafický návrh tak v tejto fáze ešte stále vieme s klientom dolaďovať. Pomáha nám k tomu aj vizualizácia reklamy priamo na reklamných nosičoch. Grafické práce dotiahneme až do finálnej podoby a tou je realizácia. 

OBJEDNAJTE si už dnes grafický návrh pre efektívnu reklamu.

Jedinečná reklamná kampaň

Potrebujete zmeniť grafický štýl, aby sa stal viac zapamätateľným a pútavým? 

Naše grafické štúdio "Creative Area" pre Vás vytvorí jedinečný vizuálny štýl pre komplexné reklamné kampane, WEB stránky, firemné materiály... a ďaleko viac.
Navrhnutý grafický dizajn vám tak umožní čo najefektívnejšie komunikovať so zákazníkmi.

Čo Vám ponúkame?

  • grafický návrh reklamnej kampane
  • optimalizáciu (načasovanie kampane)
  • budget (nacenenie)
  • vytypovanie vhodných plôch
  • návrh a výroba reklamy
  • zabezpečenie tlače a inštalácie
  • doručenie na miesto určenia

Aby reklama správne fungovala a dosiahli ste požadované ciele, navrhujeme sa zamerať na Marketingovú analýzu.

Úlohou každej reklamy je prilákať a čo najlepšie informovať potenciálneho zákazníka o kúpe produktu či objednania služby.

Ukážky grafík reklamných kampaní

Reklamná kampaň pre STABILITA d.d.s., a.s.

Corporate identity pre značku KINIRIL