Reklamné pútače / Svetelné reklamy

Vonkajšia svetelná reklama Olívia Restaurant

Grafický návrh svetelného totemu

 

Grafický návrh svetelnej výstrče

Ukážka realizácie log v exteriéri
Svetelný box-logo
Rôzne prevedenia svetelných log
Svetelný box a výstrč