Branding v rôznych častiach životného cyklu značky

Ako pristupovať k brandingu v rôznych častiach životného cyklu? V čom je branding iný pri založení značky a pri jej vyzretosti na trhu? Prečítajte si náš najnovší blog, ktorý vysvetľuje príbeh a vývoj brandingu počas celého života značky.
Blog | 27.04.2022

‘‘Product Life Cycle‘‘ (PLC) alebo aj životný cyklus produktu sa dá pretaviť aj na značku ako takú. Značka prechádza od svojho vzniku spravidla štyrmi fázami: Uvedenie na trh, Rast, Dospelosť a Úpadok. Prejdime si teda spolu všetky fázy brandu a aj to, ako sa mení v jednotlivých fázach cieľová skupina a s ňou aj komunikácia a prístup k brandovej stratégii.

Zdroj/obrázok: Freepik.com

1 Uvedenie na trh

Pre značku je pri uvádzaní na trh dôležité správne zadefinovanie cieľovej skupiny. Tá určuje stratégiu, ktorá je práve v začiatkoch značky kľúčová. Presné cielenie kampaní šetrí financie, ktoré zvyčajne značka pri svojom začiatku nemá na rozdávanie a starostlivo zvažuje ich investovanie.

Pri začínajúcej značke je rozhodujúca tvorba loga, grafiky ale aj firemnej identity a dizajnmanuálu s ktorými značka vstúpi na trh a začína si budovať svoju zákaznícku základňu, povedomie, ale aj isté meno a kredibilitu. Je veľmi dôležité založiť všetky tieto aktivity na dôkladných analýzach a naplánovať adekvátne marketingové stratégie.

Keďže je toto obdobie pre firmu a značku zvyčajne finančne náročné, mnohokrát sa zanedbá tak dôležitý branding, poprípade sa mu venuje len okrajovo a nedostačujúco. Výsledkom potom často je, že firme sa dlhší čas nedarí až začne do brandingu investovať, alebo to business jednoducho neustojí. 
 

 Cieľová skupina

 • veľmi presne definovaná a úzko špecifikovaná pre čo najefektívnejšiu návratnosť
 • zacielené na jedincov s najväčším potenciálom sa stať tzv. ‘‘early adopters’’ alebo prvými osvojiteľmi  nového brandu a jeho produktov

 Komunikácia

 • určená pre úzky segment
 • informatívne kampane
 • dôležitý prvý dojem

 

2 Rast

Vo fáze rastu sa rozširuje nielen publikum značky a tržby ale aj budget, ktorý môže byť investovaný do kampaní. Cieľom brandových kampaní vo fáze rastu je rozšírenie dosahu značky na širšiu cieľovú skupinu, posilnenie súťaživosti a upevnenie trhovej pozície. Kampane sú orientované na zvýšenie predaja a budovanie patričnej kredibility.

Cieľová skupina

 • rozširovanie cieľovej skupiny o nové segmenty
 • oslovovanie širšej verejnosti

Komunikácia

 • všeobecnejšia komunikácia na oslovenie širšej masy
 • väčšia dostupnosť prostredníctvom médií
 • presvedčovacie kampane

 

Zdroj/obrázok: Freepik.com

3 Dospelosť 

V dospelosti, alebo zrelosti značky firma dosahuje svoj optimálny potenciál. Dôležité však je si ho udržať čo možno najdlhšie a odďaľovať fázu úpadku, ktorá zvyčajne nastupuje. Existuje aj pár zlatých výnimiek u firiem, ktoré sa držia na trhu desaťročia. Pre tie fáza dospelosti dlhodobo nekončí, keďže majú perfektne zmapovaný trh, premyslené stratégie a neustále investujú do brandingu.

Vo fáze zrelosti je preto cieľom udržať si svoju pozíciu na trhu a objemy predaja za akúkoľvek cenu, inak značku vytlačí konkurencia. Reklama a brandbuilding sú preto v tejto fáze veľmi nákladné.

Cieľová skupina

 • viacero rôznych cieľových skupín
 • najširší záber zákazníkov v rámci celého životného cyklu

Komunikácia

 • jasná a odskúšaná komunikácia
 • cielená zvlášť na rôzne segmenty

 

4 Úpadok

Posledná fáza životného cyklu je charakterizovaná postupným znižovaním záujmu zo strany trhu spolu s poklesom tržieb. Taktiež sa so znižujúcou atraktivitou značky zmenšuje jej cieľové publikum a značku strieda nové riešenie na trhu. V tejto fáze sú už len dva scenáre, ktoré má firma na výber. Buď sa značka rozhodne inovovať prostredníctvom rebrandingu či novej produktovej rady, ktorá sa prispôsobuje zmenám na trhu alebo nasleduje úplný zánik značky. V prípade rebrandingu je potrebné dbať na skutočnosť, že sa zmenila cieľová skupina a jej preferencie a teda aj potrebný spôsob komunikácie.

Cieľová skupina

 •  zákaznícka základňa sa postupne zmenšuje
 • dôležité je cieliť na skupinu, ktorá je najstabilnejšia a padá najmenej

Komunikácia

 • vynovenie komunikácie v rámci najnovších trendov

 

Zaujala vás téma brandingu? Ak sa chcete dozvedieť viac k danej téme, radi sa s vami podelíme o naše vedomosti prostredníctvom našich najnovších blogov a pomôžeme vám s prípravou a realizáciou vašej úspešnej brandovej kampane.  

Prihláste sa na odber nášho newslettera a získajte najnovšie blogy včas!

Váš tím Efektívny Marketing.