Reklamná kampaň od A do Z

  • Zvýšte povedomie vašej značky a firmy
  • Vybudujte vašej značke želaný imidž
  • Zaručte si zvýšenie predaja
  • Dosiahnite váš komunikačný cieľ rýchlo a efektívne
  • Získajte kompletné zastrešenie vašej reklamnej kampane od nastavenia cieľu až po konečnú realizáciu

Reklamná kampaň slúži na rôzne ciele od zvýšenia predaja, budovania povedomia značky až po kreovanie postoja zákazníka voči firme. Ak už je váš cieľ akýkoľvek, reklama slúži na konvertovanie bežného človeka v zákazníka, teda niekoho, kto si váš produkt či službu zakúpi. Tento proces zvyčajne prebieha v štyroch fázach, a to vzbudenie povedomia, vyvolanie záujmu, ktorý sa pretaví na túžbu po produkte a v závere sa pretransformuje do želanej akcie, teda nákupu. Reklama sa taktiež usiluje o udržanie existujúceho zákazníka a snaží sa ho primäť k opakovanému nákupu. 

Vzhľadom na vymenované fázy sa cieľ a forma kampane môžu líšiť. Predchádza jej analýza produktu analýza zákazníka, aby sa reklama dala efektívne zacieliť. My pre vás zastrešíme kompletný proces prípravy aj realizácie reklamnej kampane. Tá bude vychádzať z vašej firemnej marketingovej stratégie, identifikovania cieľového zákazníka, definovania cieľov reklamy a nastavenia budgetu na kampaň. Po tomto procese vám pomôžeme nastaviť vhodný message a zvolíme správny mix médií a komunikačných kanálov. Následne vám umožníme uskutočniť reklamnú kampaň v praxi a to nie len prípravou a vytvorením grafiky, obsahu, textov či scenára, ale aj reklamu priamo zrealizujeme aby sa dostala až k vašim zákazníkom.

Obráťte sa na nás v Efektívnom Marketingu, pretože reklamné kampane máme po dlhoročnej skúsenosti na trhu v malíčku.  Radi vám odborne poradíme a zrealizujeme vaše predstavy o úspešnej marketingovej komunikácii. Neváhajte a objednajte si konzultáciu ešte dnes. 

Zaujímate sa o marketingovú komunikáciu?

Obráťte sa na nás v Efektívnom Marketingu, pretože reklamné kampane máme po dlhoročnej skúsenosti na trhu v malíčku.  Radi vám odborne poradíme a zrealizujeme vaše predstavy o úspešnej marketingovej komunikácii. Neváhajte a objednajte si konzultáciu ešte dnes.