Marketingové stratégie

Marketingovú stratégiu by sme mohli definovať, že je to formulácia súboru marketingových taktík a postupov, ktoré pri využití dostupných zdrojov majú dosiahnuť plánovaný cieľ. V prípade obchodných spoločností sú to najčastejšie: zvýšenie povedomia značky, zvýšenie trhového podielu alebo uvedenie nového produktu na trh.

Stále však existuje veľa obchodných spoločností, pre ktoré je marketingová stratégia vecou skôr intuitívnou, ako dokonale plánovanou. Tie síce investujú, mnohokrát nie malé peniaze do reklamy a čudujú sa, že výsledky nezodpovedajú ich predpokladom (mnohokrát viac, ako odvážnym).
Preferujú sa moderné postupy schované pod pojmami, ako LOW-COST marketing alebo GERILLový marketing, ale bez pochopenia samotnej podstaty. Realizovať low-costový marketing znamená veľmi dobre poznať trhu jeho chovanie a rozumieť trendom. Len vtedy je naozaj možné presne cieliť na cieľový segment a zasiahnúť ho s vysokou efektivitou. Zároveň LOW-COST neznamená, že je to zdarma (čo je v našich končinách často práve takto vnímané). 

Príklad

Na ukážku si pomôžme jedným príkladom z vojenského prostredia.

Špičkový vojenský ostreľovač dokáže zasiahnuť svoj cieľ jediným nábojom na niekoľko kilometrov. Ten istý cieľ by však bolo možné dosiahnuť aj napríklad raketovou strelou. Samozrejme v prípade, že by raketová strela minula svoj cieľ aj o niekoľko metrov je pravdepodobné, že by svoj cieľ dosiahla, ale za akú cenu? Koľko nevinných obetí by prinieslo toto riešenie. 

Na druhej strane ,,lacnejšie,, riešenie eliminácia cieľa ostreľovačom si vyžaduje výbornú znalosť terénu, vzdialenosť, silu vetra, vlhkosť a mnoho ďalších parametrov, aby náboj úspešne zasiahol svoj cieľ.

Prenesene na marketing - vyborná znalosť parametrov trhu, zvyšuje šance aby bol marketing vysoko efektívny.

Ak majú byť zdroje firmy vynaložené efektívne je nutná dobrá definícia cieľa, dobrá znalosť trhu a konkurencie a dobre zvolená dlhodobá marketingová stratégia, či správne prepojenie marketingového mixu. Spoločnosti, ktoré toto pochopili dlhodobo profitujú, lebo nenechali svoje podnikanie iba na intuíciu, či náhodu.

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY

  • vypracovanie benchmarking systému
  • vypracovanie stratégie minimálnych nákladov (low-cost)
  • vypracovanie diferenciácie produktu
  • vypracovanie stratégie trhovej orientácie (segmentácia, targeting, pozitioning)
  • vypracovanie strategického plánu (krátko aj dlhodobého) 
  • vypracovanie predajných taktík

Zaujímate sa o marketingovú stratégiu?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.