Logo a Branding

Načo myslieť pri vytváraní brandu?

Pri brandingu ide o kombináciu: atraktívneho loga/názov značky, vizuálnej identity, marketingovej stratégie a komunikácie; grafické prevedenie WEB stránky, reklamných nosičov a propagačných materiálov. Takýmto spôsobom budujete a zvyšujete povedomie vašej značky.

Grafika nového loga alebo jeho redizajn 

Kvalitné logo musí zaujať potenciálnych zákazníkov natoľko, aby využili služby firmy. Logo na mieru vyjadrujúce Váš štýl a predmet podnikania.

A kedy redizajnovať?

Zvyčajne k tomu dochádza po dlhšom čase po prvotnom vytvorení loga, zopár rokov po tom, ako začne spoločnosť fungovať. Ide pri tom o konkrétne vylepšenie loga, pričom sa môže zachovať istý vizuálny prvok. Hlavným dôvodom väčšinou býva prispôsobenie sa aktuálnym moderným technickým trendom. 

Tvorba sloganu

Efektívny slogan je spravidla tvorený len malým množstvom slov. Pomáha reprezentovať spoločnosť či produkt.
Musí byť ľahko zapamätateľný a zároveň, aby si ho ľudia spojili práve s Vašou značkou.

LOGOmanuál

Ide o dokument, ktorý obsahuje jasné pravidlá používania loga a jeho grafických súčastí.

Definuje niektoré dôležité prvky a to:

  • prevedenie loga – na výšku, na šírku
  • ochranná zóna kolo loga
  • základné farby
  • doplnkové farby
  • font teda písmo
  • príklady použita loga

S premyslenou vizuálnou stratégiou získate dôveru zákazníkov, ešte viac podporíte obchod a tým predaj.

Ukážka VIZUÁLNEJ IDENTITY

Redizajn loga R66, Liptovský Mikuláš

Redizajn loga Hotel Yasmin, Košice