Logo a Branding

Vytvoríme vám atraktívne moderné logo s pútavým vizuálnym štýlom, ktorým viac oslovíte zákazníkov, podporíte predaj výrobkov a služieb.

Branding a logo

Pri brandingu ide o kombináciu: atraktívneho loga/názov značky, vizuálnej identity, vhodne zvolenej marketingovej stratégie a naplánovanej marketingovej komunikácie. Takýmto spôsobom budujete a zvyšujete povedomie vašej značky. Spoločne sa zameriame na to, ako a čo značka komunikuje. S premyslenou vizuálnou stratégiou získate dôveru zákazníkov, ešte viac podporíte obchod a tým predaj.

Vytvorenie loga alebo redizajn loga

Kvalitné logo musí zaujať potenciálnych zákazníkov natoľko, aby si chceli kúpiť Váš produkt alebo využili Vaše služby. Logo Vám vytvoríme na základe Vášho popisu podnikania, dohodnutého názvu a to aj ONLINE.
Prečítajte si o chybám pri tvorbe loga v našom blogu.

A kedy logo redizajnovať?

Zvyčajne k tomu dochádza po dlhšom čase po prvotnom vytvorení loga, zopár rokov po tom, ako začne spoločnosť fungovať. Ide pri tom o konkrétne vylepšenie loga, pričom sa môže zachovať istý vizuálny prvok. Hlavným dôvodom väčšinou býva prispôsobenie sa aktuálnym moderným technickým trendom a ľahká zapamätateľnosť. 

Tvorba sloganu

Efektívny slogan je spravidla tvorený len malým množstvom slov. Pomáha reprezentovať spoločnosť či produkt.
Musí byť ľahko zapamätateľný a zároveň, aby si ho ľudia spojili práve s Vašou značkou.
Reklamný slogan je už súčasťou grafických vizuálov a pomáha dopĺňať odkaz reklamnej kampane smerom k zákazníkom.

Logomanuál

Ide o dokument, ktorý obsahuje jasné pravidlá používania loga a jeho grafických súčastí.
Chráni značku spoločnosti a jednoznačne definuje vzťah symbolov k ich umiestneniu na tlačených a iných vizuálnych produkciách.
Viac sa tejto téme venujeme v blogu: Čo je logomanuál

Definuje niektoré dôležité prvky:

  • prevedenie loga – na výšku, na šírku
  • ochranná zóna kolo loga
  • základné farby
  • doplnkové farby
  • font teda písmo
  • príklady použita loga

Ukážky redizajnu loga

Redizajn loga R66, Liptovský Mikuláš

Redizajn loga Hotel Yasmin, Košice