Marketingové poradenstvo

Viete, že až 75% nových výrobkov, služieb, či firiem neuspeje na trhu a to dokonca napriek tomu, že sa venujú marketingovým činnostiam? Práve chyby v marketingu sú jedny z najčastejších, ktoré nasadia povestnú slučku na krk.

V súčasnosti marketéri musia oveľa viac, ako kedykoľvek predtým, vyhľadávať marketingové príležitosti, svedomito robiť segmentáciu trhu, targeting a positioning tak, aby bolo podnikanie vedené tým správnym smerom. Až potom nasledujú ostatné prvky marketingového mixu (4P) a ich vzájomné prepojenia.
Veľmi často sa ale stáva, že celá koncentrácia firiem sa zredukuje z pôvodných 4P na jedno P, a to: promotion alebo inak komunikačnú politiku. Odtiaľ je už len krôčik k neúspechu.

Aby sa vám to nestalo, neváhajte nás kontaktovať a využiť naše skúsenosti, aby ste sa vyhli smrteľným hriechom v marketingu.

 

VAŠE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Čo si máme predstaviť pod pojmom marketingové poradenstvo?
"V našom ponímaní je marketingové poradentvo súbor marketingových činností, ako sú analýzy, definície stratégií, prípadne iné činnosti, ktoré sú pre každého klienta šité na mieru. Dôležité je dohodnúť si spoločný cieľ a rozhodnúť sa, či ho vieme dosiahnuť jednorázovou konzultáciou alebo je lepšie stať sa na nejaký čas Vašim externým konzultantom. V druhom prípade nám môžete zveriť konkrétne marketingové úlohy a tým dospieť ku efektívnejšiemu výsledku. Pri jednorázovom poradenstve ide skôr o marketingové konzultácie s našimi odborníkmi."

Aké sú výhody, čo tým získame?
"Predovšetkým to, čo je pre menšie a stredné firmy len veľmi ťažko dosažiteľné, a to tím marketingových špecialistov na presne vymedzený čas. Okrem nespornej ekonomickej výhodnosti, je to výhodné predovšetkým pre firmy, kde nie je marketér, resp. tam kde síce je, avšak má na starosti aj iné činnosti. Rovnako je to výhodné aj pre spoločnosti, ktoré síce majú marketérov, ale chýbajú im viaceré skúsenosti z rôznych oblastí marketingu. Práve rozsah a rozmanitosť našich skúseností je absolútnou výhodou, ktorú je len veľmi ťažké dosiahnuť mimo agentúry. V rámci poradenstva vieme ponúknuť aj zaškolenie interných marketérov, prípadne pomôžeme s ich výberom pri konkurzoch."

Aké sú možnosti spolupráce?
"Neexistuje presná forma, nakoľko každý klient je špecifický. To čo vyhovuje jednému, v drvivej väčšine nevyhovuje druhému. Avšak najčastejsie formy by sme mohli rozdeliť nasledovne:

  • jednorázové poradenstvo (hodinová sadzba) - výhodné pri jednorázovom alebo krátkodobom poradenstve, vo väčšine prípadov ide o spoločnosti s plne funkčným marketingovým oddelením, kde sa pracuje na konkrétnej krátkodobej úlohe, prípadne kde dopĺňame niektorú zo zručností. Občas túto službu využívajú aj novozačínajúce spoločnosti.
     
  • mesačný paušál (individuálna sadzba) - ten je výhodný pri dlhodobejšej kooperácii, kde sa stávame doslova klientovým externým marketérom. Ekonomicky výhodné je to hlavne pre klientov bez alebo s jedným marketérom, ktorí tak nemusia hneď nájsť marketéra na plný úväzok.

Úvodný briefing je v oboch prípadoch zdarma (okrem cestovných príp. iných vynútených nákladov). Spravidla ide o 1 hod., kde sa oboznamujeme s problematikou, ako aj určíme, ktorý druh spolupráce by bol najvýhodnejší. 

 

VYBERTE SI Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ

  • ​jednorázové poradenstvo
     
  • mesačný paušál "externý marketér"

Zaujímate sa o marketingové poradenstvo?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.