Svetelná reklama a Reklamné tabule

Pripravíme Vám nielen unikátny grafický návrh pre reklamnú kampaň, ale zrealizujeme aj nákup nástrojov a zabezpečíme výrobu a polep.

SVETELNÁ REKLAMA

Pre zviditeľnenie firmy, predajne, hotela či inej prevádzky pre Vás navrhneme a vyrobíme svetelné aj nesvetelné logá (nápisy), vhodné do exteriéru aj interiéru. Výroba 3D reklamy s rôznou materiálovou skladbou a hrúbkou prevedenia. Efektné kazetové písmo pre firemné logá a iné svetelné nápisy podľa vašich predstáv. Zadarmo od nás máte vizualizáciu. Zabezpečíme výrobu aj montáž. Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.

REKLAMNÉ TABULE a BANNERY

OUTDOOR (vonkajšia) či INDOOR (vnútorná) reklama má výhodu dlhodobého a pravidelného pôsobenia. Reklamné tabule a bannerová reklama, ktoré môžu byť súčasťou reklamnej kampane, pôsobia na okoloidúcich. Jednoducho povedané, nie je ich možné vypnúť. Výhodou je tiež efektívne cielený grafický vizuál, výber konkrétnych plôch a samotné umiestnenie reklamy. Medzi štandardné reklamné tabule patrí: Billboard (5,1 x 2,4m), Bigboard (9,6 x 3,6m) a Citylight (presvetlená vitrína 118,5 x 175cm). Najobľúbenejším bannerom sa stal roll-up (80 x 200cm). Ako sa stane billboard neprehliadnuteľným, sa dozviete v našom blogu. 
 

POLEPY VOZIDIEL - čiastočné aj celopolepy

Pred samotnou realizáciou Vám pripravíme grafický návrh polepu a vizualizáciu priamo na konkrétnom type vozidla. Po schválení návrhu polepu a ceny za výrobu sa púšťame do výlepu. Pri polepoch vozidiel kladieme dôraz hlavne na kvalitu fólie, detaily prevedenia a individuálny prístup ku klientovi. Medzi najviac žiadané patria reklamy na autách.

Ukážka reklamy na reklamných nosičoch

Billboard APLEND

Polep električky STABILITA, Bratislava