Marketingové analýzy

Potrebujete zistiť dôvody, pre ktoré váš biznis, či jeho časť nedosahuje stanovené ciele? Marketingové analýzy sú riešením, ktoré vám dajú relevantné odpovede, na základe ktorých budú môcť byť vaše rozhodnutia podstatne efektívnejšie.

Marketingové analýzy sú časť marketingového auditu, ktoré skúmajú prostredie biznisu, jeho ciele, stratégie či aktivity a pomáhajú diagnostikovať problémy, hrozby a možnosti firmy. Marketingové analýzy sú základom pre vytváranie firemných plánov a stratégií a pomáhajú pri zvyšovaní marketingového výkonu. 

PREČO SI JE SPRÁVNE VYPRACOVAŤ MARKETINGOVÉ ANALÝZY?

Pretože Vám pomôžu:

 • Identifikovať dôležité hrozby a príležitosti na trhu
 • Zorientovať sa v zmenách a dynamike trhu
 • Zistiť koľko kúpyschopných zákazníkov je na trhu
 • Zistiť koľko produktov dokážete na trhu predať
 • Zvýšiť zisk a znížiť náklady
 • Zvýšiť úspešnosť produktu na trhu 
 • Vybrať si správnu cieľovú skupinu zákazníkov
 • Nastaviť správnu cenu produktu
 • Vybrať najlukratívnejší trh pre Váš produkt, či službu
 • Získať prehlaď o konkurencii a vybudovať konkurenčnú výhodu
 • Diagnostikovať efektivitu biznisu a marketingu
 •  ..... a ešte oveľa viac

Skrátka zistite, kde je pes zakopaný. Potom sa už stačí iba „hamletovsky“ rozhodnúť, či „kopať‘‘ alebo „nekopať“. Marketingová analytika zásadne ušetrí váš čas a peniaze. Veci budete totiž robiť správnym spôsobom a vyhnete sa riziku, ktorý prináša so sebou metóda pokusu a omylu. 

ANALÝZY EXTERNÉNO PROSTREDIA

Sú zamerané na mapovanie externého prostredia firmy a jeho zmeny, ktoré priamo ovplyvňujú jej chod a úspech. Firma nedrží externú situáciu a vývoj vo svojich rukách, avšak je pre ňu rozhodujúce, ako na ňu zareaguje, ako rýchlo, a aké kroky podnikne. Externé prostredie je zložené z mikroprostredia (zákazníci, konkurencia, dodávatelia a distribútori), teda aktérov v priamom a úzkom kontakte s firmou a makroprostredia (politická, ekonomická, sociálna, technologická či sociálna situácia trhu)

Analýzy MAKROPROSTREDIA (ak chcete vedieť viac, kliknite na konkrétnu analýzu):

PEST (PESTEL) analýza (analýza vonkajšieho postredia)

Analýzy MIKROPROSTREDIA (ak chcete vedieť viac, kliknite na konkrétnu analýzu):

Analýza trhu

Analýza zákazníkov

Analýza konkurencie

Analýza dodávateľov

Analýza distribútorov (distribučnej siete)

ANALÝZY INTERNÉHO PROSTREDIA

Interné analýzy sú na rozdiel od externých analýz zamerané na posudok výkonu firmy a jej operácii, ktoré firma zároveň drží v rukách a má priamy dosah na ich zmenu či management. Analýza interného prostredia spoločnosti nám poskytne reálny pohľad na stav firmy, jej objektívne silné a slabé stránky na základe ktorých sa snaží dosiahnuť stanovené ciele. Pochopením interných procesov dokáže firma zvoliť vhodné marketingové stratégie, napríklad budovanie značky, konkurenčnej výhody, pozície na trhu, kľúčových kompetencií a zdrojov firmy, či rastu tržieb.

OSTATNÉ MARKETINGOVÉ ANALÝZY

Zaujímate sa o marketingové analýzy?

Otestujte si Vašu marketingovú analytiku

Vyplňte krátky test zameraný na marketingovú analytiku v súvislosti s Vašou firmou a my Vám dáme spätnú väzbu do 48 hodín, formou vyhodnotenia a doporučení našej agentúry. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do Vami zadaného mailu. Poskytnuté údaje slúžia výhradne pre našu agentúru a potreby tohto testu v rozsahu dohodnutej spätnej väzby. Nie sú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.