Grafický Dizajn

Čo sa skrýva pod pojmom grafický dizajn ?

GRAFICKÝ DIZAJN je o vizuálnej podobe komunikácie, ktorá spája grafické prvky a texty.
Ovplyvňuje všetko čo vidíme, kupujeme a s čím prichádzame do kontaktu.
Grafika a dizajn oslovujú zákazníkov na prvý pohľad. Predstavia kto ste a čo robíte.


Grafická vizualizácia

Ide o spracovanie navrhnutej vizuálnej komunikácie na konkrétnych reklamných nosičoch: reklamné tlačoviny, billboardy, bannery, WEB bannery...atď.
Grafický návrh tak v tejto fáze ešte stále vieme s klientom doťahovať do finálnej podoby.


Jedinečné reklamné kampane

Potrebujete zmeniť grafický štýl, aby sa stal viac zapamätateľným a pútavým? 

Naše grafické štúdio "Creative Area" pre Vás vytvorí jedinečný vizuálny štýl pre komplexné reklamné kampane, WEB stránky, firemné materiály... a ďaleko viac.
Grafický dizajn vám tak umožní čo najefektívnejšie komunikovať so zákazníkmi.

Úlohou každej reklamy je prilákať a čo najlepšie informovať potenciálneho zákazníka o kúpe produktu či objednania služby.

Ukážky grafík reklamných kampaní

Reklamná kampaň pre STABILITA d.d.s., a.s.

Corporate identity pre značku KINIRIL