Logo / Branding

Logo Good Future and Hope

Logo a jeho prevedenie

Logo a branding pre Nadáciu Good Future and Hope (for Uganda) - Dobrá budúcnosť a Nádej 

Pozrite si aj prevedenie WEB stránky 

Logo - základné prevedenie

 

Logo - na farebných podkladoch

Logo na tričku - potlač

 

Logo na reklamných predmetoch

Logo na firemných materiáloch

 

Vizitky