Field research

  • Otestuje ako presne reagujú zákazníci na vaše produkty
  • Zistite ako vnímajú zákazníci vás a vašu konkurenciu
  • Zistite ako vaši zákazníci nakupujú
  • Objednajte si prieskum na mieru
  • Zozbierame informácie iba pre vás
  • Zjednodušte vaše rozhodnutia a inovácie

 

Tento typ prieskumu je opakom Desk Researchu. Je založený na zbieraní primárnych dát len pre účel a potreby firmy na mieru. Je to precíznejšia forma vyhľadávania informácií. Používa sa najmä vtedy ak firma potrebuje otestovať produkt alebo zistiť čo presne si myslia zákazníci o ich firme či produkte a aké sú ich motívy nákupu. Tento druh prieskumu je časovo náročnejší, avšak je veľmi presne nacielený na konkrétnu potrebu firmy. 

Ponúkame kvantitatívne prieskumy, ktorých výsledkom sú presné číselné údaje, diagramy a grafy. Jasné a presné informácie sú založené na dotazníkoch a správnej metóde výberu vzorky a jej veľkosti. Poskytujeme aj prieskum vo forme experimentu, kde dostanete možnosť porovnať reakcie zákazníkov na dva rôzne scenáre služby alebo na porovnanie produktov. Je to veľmi prospešné pre inovácie a pre zjednodušenie rozhodovacieho procesu. 

Čo sa týka informácii, ktoré sa číselne merať nedajú, poskytujeme aj kvalitatívne prieskumy formou interviews, testovacích skupín alebo pozorovania. Získate napríklad informácie o tom, čo si zákazníci skutočne myslia, aké sú ich nákupné zámery, ako vnímajú vašu firmu či produkty. Získate nové postrehy na nápady. Pozorovaním napríklad lepšie preskúmate ich autentické nákupné správanie.

Na prieskumy sú priamo naviazané aj ďalšie marketingové aktivity ako sú marketingové analýzy a marketingové stratégie, s ktorými vám tiež veľmi radi v Efektívnom Marketingu pomôžeme.

Zaujímate sa o marketingový prieskum?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.