Jesenná reklamná kampaň 2018 pre Stabilitu

Grafický návrh celopolepu zástavky MHD.
Celopolep zastávky v Bratislave
Polep Tatranskej elektrickej železnice
Polep Tatranskej elektrickej železnice 01
Citylight
Inzercia
Leták
Inzercia 01
Leták