Korporátna identita / Dizajn manuál

Spracujeme Vám grafický manuál - Dizajn manuál

Atraktívna, jednotná a ľahko zapamätateľná identita Vás odlíši od konkurencie. Grafický manuál Vám pomôže pri komunikácii grafického štýlu Vašej značky (od loga až po aplikácie). 
 

Čo obsahuje Dizajn Manual (DM)

DM obsahuje záväzné pravidlá pri používaní brandu. Zahŕňať vytvorenie loga, použitie konkrétneho firemného písma (fontu), dizajn vizitiek, hlavičkového papiera, formulárov, firemných tlačovín, označovania firemného vozového parku, darčekových predmetov a pod. Interne nazývame DM aj rodným listom firmy, pretože identifikuje Vašu značku. Nie je nič horšie, keď si dáte vytlačiť firemné materiály a nezhodujú sa s Vašim písmom, ani farbami. Tak aj k tomu Vám slúži Dizajn Manuál.
 

Čo je firemná identita – Corporate Identity

Dnes už nie je žiadnou zvláštnosťou, že veľa spoločností má vypracovanú svoju firemnú identitu (CI – Corporate Identity). Znamená to spôsob, akým sa spoločnosť prezentuje pred svojimi zákazníkmi. Zahrňuje nielen grafickú úpravu, ale tiež spôsob komunikácie. Ide o zjednotenie pravidiel, ktoré Vám umožňujú získať očakávaný imidž značky v očiach zákazníkov a tým odlíšiť od konkurencie.

Vďaka týmto pravidlám bude vytváranie firemných tlačovín: kalendár, vizitky, plagáty... omnoho jednoduchšie a všetky takto vytvorené materiály budú vyzerať jednotne.
 

Branding firemných predajní a predmetov

Navrhneme a vytvoríme pre Vás moderné označenie predajní, ktorým efektívnejšie oslovíte svojich zákazníkov. Návestia, navigácie, informačné tabule, interiérové bannery, či monitory.
 

Návrhy firemného oblečenia

Navrhneme aj zabezpečíme oblečenie s potlačou loga, s ktorým budete rozpoznateľní, viditeľní a ktoré bude reprezentovať Vašu spoločnosť.

Ukážky firemnej identity (CI)

Corporate identity značky

Spracovanie Firemnej Identity (CI) pre B.E.Service