Nastavenie komunikačného mixu

  • Nastavte si vaše komunikačné nástroje na mieru
  • Maximalizujte efektivitu vašej komunikácie
  • Získajte prehľadný plán použitia jednotlivých komunikačných nástrojov
  • Zvýšte dosah a konverzie cez správnu voľbu marketingovej komunikácie
  • Budujte vzťah s vašim zákazníkom cez nastavenie vhodnej komunikácie
  • Zvýšte váš krátkodobý aj dlhodobý predaj 

 

Komunikačný mix je taktiež známy aj pod pojmom komunikačné nástroje. Patria do neho reklama, osobný predaj, podpora predaja, PR, priamy marketing ale aj zážitkový marketing či eventy. Pozrime sa na nich teda bližšie. 

Reklama je najčastejšie používaný komunikačný nástroj, ktorý je charakterizovaný ako platená forma neosobnej komunikácie využívaná v televízii, tlači, na outdoorových plochách, ako sú billboardy alebo iné výstavné plochy, v rádiu a dnes čoraz častejšie aj na internete ako online marketing. Jej výhodou je široký a rýchly dosah na publikum a využíva sa najmä na budovanie povedomia značky a firmy. 

Na druhej strane osobný predaj je viac interaktívny s možnosťou lepšej adaptácie počas samotnej komunikácie so zákazníkom a je možné počas neho obsiahnúť v komunikácii komplexné argumenty. Taktiež osobná povaha tohto typu komunikácie umožňuje zvýšenú šancu konverzie teda samotného nákupu a aj lepšie budovanie vzťahu so zákazníkom, ktorému sa venujeme aj pri budovaní stratégie vzťahu so zákazníkom

Podpora predaja je tiež užitočný typ komunikačného nástroja, kde sa kladie dôraz na rôzne stimuly na zákazníka, ktoré majú zvýšiť krátkodobo predaj ako napríklad rôzne zľavy, kupóny, použitie vzoriek, súťaží či zákazníckych kariet a mnoho iného. Pri tomto komunikačnom nástroji je dôležité, aby si firma stále zachovala silu svojej značky a reputáciu. S tým vám už hravo a radi pomôžeme my v Efektívnom Marketingu

Zaujímate sa o marketingovú komunikáciu?

Obráťte sa na nás v Efektívnom Marketingu, pretože reklamné kampane máme po dlhoročnej skúsenosti na trhu v malíčku.  Radi vám odborne poradíme a zrealizujeme vaše predstavy o úspešnej marketingovej komunikácii. Neváhajte a objednajte si konzultáciu ešte dnes.