Agentúra

Marketingová agentúra Cassovia Consulting Group, s.r.o. bola založená v roku 2007. Keďže na dosiahnutie efektívnych výsledkov marketingu nestačí poznať jeden či dva nástoje alebo stratégie, tak aj naša agentúra sa od jej samotného vzniku zameriava na komplexné marketingové poradenstvo.

Vyhľadávanie marketingových príležitostí, dôsledná segmentácia trhu, variabilné stratégie, targeting a positioning, komplexné analýzy interného či externého prostredia, vytvorenie komplexného Corporate identity, loga alebo len grafiky, či nákup médií pre kampane sú len zlomkom toho, čo sme Vám schopní ponúknuť. Šírka marketingových činností a jedinečnosť každého klienta si vyžaduje vždy individuálne riešenia.

Našim hlavným cieľom je úspech nášho klienta bez kompromisov - a to nie je klišé. V CCG sme sa presvedčili, že práve úspech presvedčí klienta, že z dlhodobého hľadiska iba komplexný marketing a dlhodobá win-win kooperácia majú zmysel. 

O aktuálnych marketingových témách si budete môcť prečítať v pripravovaných blogoch na našej stránke (v sekcií Agentúra/Blog).

Od roku 2010 je súčasťou spoločnosti CCG aj full-servisové grafické štúdio creative area, ktoré reflektuje na grafické požiadavky nielen CCG ale aj priame zadania od klientov. Zabezpečuje kompletné služby od navrhnutia kreatívneho konceptu, cez špičkové grafické spracovanie, až po kompletné tlačové, webové, mobilné a grafické riešenia šité na mieru.

ROKY PRAXE

Máme bohaté osobné skúsenosti z pôsobenia v rôznych oblastiach marketingu, čo nás robí oveľa flexibilnejšími. Po viac ako 15-tich rokoch strávených v domácich spoločnostiach, nadnárodných korporáciách, či počas pôsobenia v zahraničí, sme väčšinu času boli na “druhej strane” barikády, a teda na strane zadávateľov (klientov) agentúr. Aj preto dokonale poznáme očakávania našich klientov. Zároveň sa vieme lepšie vžiť do ich pozície, čo nám umožňuje navrhovať skutočne efektívne riešenia. 

Skúsenosti z rôznych oblastí marketingu nám umožňujú byť nápomocný marketingovým oddeleniam našich klientov v špecializovaných marketingových činnostiach alebo tým, ktorí marketingové oddelenia nemajú, môžeme ponúknuť jeho substitúciu, a to až do času, kedy bude pre klienta výhodnejšie mať vlastný personál. V tom prípade radi pomôžeme nielen s výberom vhodného kandidáta, ale zabezpečíme aj jeho kvalitné preškolenie.

Výsledky našich prác si môžete pozrieť v sekcii REFERENCIE.

CCG V TROCH BODOCH
  1. Chceme pomôcť našim klientom dosahovať ich ciele profesionálnym marketingovým poradenstvom a dlhodobou spoluprácou
  2. Vysoký štandard kvality našich služieb je samozrejmosťou
  3. Sme dynamická a flexibilná spoločnosť, ktorá dokáže predvídať a rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa aktuálnym požiadavkám trhu

To čo hľadáme, ale aj ponúkame je skutočné partnerstvo založené na vzájomnej dôvere a lojalite. Nechceme obetovať dlhodobý prínos pre našich klientov pre krátkodobé zisky. Pokiaľ tiež zdieľate tieto hodnoty, neváhajte nás kontaktovať, budeme sa tešiť na vzájomnú spoluprácu!

TÍM

Základom úspechu každej dobrej firmy sú vzdelaní, odborne zdatní a spokojní zamestnanci, ktorých považujeme za aktívum našej agentúry. A je jedno, či ide o interných alebo externých spolupracovníkov. Naše úspechy sú výsledkom efektívnej spolupráce celého tímu.

Juraj Halász
zakladateľ a konateľ spoločnosti

Po ukončení vysokoškolského štúdia so zameraním na priemyselný marketing začal svoju prácu v retailových spoločnostiach, kde prvýkrát “privoňal” ku marketingu v praxi v nadnárodnej spoločnosti. Tu mohol aplikovať svoje teoretické vedomosti a implementovať ich do praxe. Svoje zručnosti v ďalšom zveľaďoval počas niekoľkoročného pôsobenia v bankovom sektore v rôznych referentských až riadiacich pozíciách. V roku 2002 sa vrátil späť ku pôsobeniu v potravinárskom retaile. Začiatkom roka 2004 po kontaktovaní headhunterov z ČR odchádza pracovať do Plzne, neskôr do Prahy a Mladej Boleslavy. V roku 2007, cez pôsobenie v Budapešti, sa vracia späť do rodných Košíc, kde zakladá firmu Cassovia Consulting Group, s.r.o.

Podľa neho: "V tom čase mi chýbala na trhu lokálna marketingová agentúra, ktorá by pomáhala malým, či stredným firmám pri ich marketingových činnostiach a nesústreďovala by sa prevažne alebo úplne iba na reklamu, ale viac by sa venovala potrebám klientov s dôrazom na požadovaný výsledok.”

Popri práci v agentúre stihol ešte pracovať pre niekoľko retailových spoločností, a neskôr aj pre jeden z najväčších košických hotelov, v pozícií výkonného a marketingového riaditeľa, ktorý v čase jeho pôsobenia dosiahol historicky zatiaľ najlepšie retailové výsledky. V roku 2013 sa definitívne začína venovať iba práci v agentúre, a zároveň od toho roku začína externe prednášať na univerzitách marketing v praxi, ako pozývaný odborník.

Silvia Kollárová
výkonný marketingový manažér

Hneď prvé roky po ukončení štúdia ju zaviali do oblasti reklamy. Roky strávené v poprednej outdoorovo-reklamnej spoločnosti jej dali rozhľad pri použití outdoorových nástrojov, ako aj ich efektivite. Od roku 2006 pracovala pre slovenského predajcu športových potrieb na marketingovej pozícii, kde svoje skúsenosti rozšírila o retail marketing. V roku 2012 sa rozhodla zúročiť svoje vedomosti, a podeliť sa o ne v rámci marketingového poradenstva.

Podľa jej vyjadrenia: ”CCG mi umožňuje ďalej sa vzdelávať v oblasti marketingu, ale zároveň pomáhať tým menej zdatným, lebo práve ich obchodný úspech je našim úspechom a zadosťučinením.”

DODÁVATELIA

Našich dodávateľov si dôsledne vyberáme tak, aby sme naplnili aj tie najnáročnejšie očakávania našich klientov (napr.: tlačiarne, špecializovaná audio video produkcia, programovanie špeciálnych aplikácií a pod.). Tie by sme bez kvalitných dodávateľov len ťažko vedeli naplniť. Ďakujeme spoločnostiam, ktoré s nami spolupracujú, čím spolugarantujú nami ponúkaný vysoký štandard kvality služieb, a tým sa nemalou mierou podieľajú na našich úspechoch.

ODBORNÁ VEREJNOSŤ

Naša agentúra externe kooperuje s poprednými odborníkmi či už v oblasti marketingu z EU Košice alebo v oblasti dizajnu s Katedrou dizajnu TU Košice. Títo obohacujú naše praktické zručnosti bohatou studnicou vedomostí a moderných odborných postupov a trendov.

Externe kooperujeme aj s väčším počtom študentov EUKE a TUKE, ktorí okrem vlastného posunu od teórií do praxe, majú predovšetkým možnosť konfrontovať svoje vedomosti a kreatívu s ich implementáciou do praxe.