Content Marketing

Zdroj/obrázok: Freepik.com

 • Zvýši viditeľnosť značky v online médiách
 • Zvýši povedomie o značke a jej kredibilitu
 • Vybuduje konkurenčnú výhodu
 • Zvýši návštevnosť stránky
 • Zvýši zapájanie publika
 • Zvýši konverzie (predaj a iné)
 • Pritiahne nových zákazníkov a zväčší zákaznícku základňu
 • Zabezpečí trvalú lojalitu zákazníkov

 

Content Marketing je zameraný na tvorbu, publikovanie a distribúciu voľného obsahu v online prostredí. Ide o obsah v rôznych formátoch ako sú videá, podcasty, články, newsletters, case studies, fotografie, blogy a iné. Content Marketing si vyžaduje neustále kreovanie a publikovanie obsahu. 

 

Preto vám radi pomôžeme a poskytneme:

 • Zadefinovanie cieľov spojených s obsahovým marketingom
 • Analýzu publika, konkurencie a trendov
 • Prípravu, realizáciu a publikovanie kvalitného a relevantného obsahu
 • Plán publikovania obsahu
 • Vyhodnocovanie výsledkov a úspešnosti

Zaujímate sa o online marketing?

Vyberte si ktorúkoľvek službu online marketingu a neváhajte využiť konzultáciu ZDARMA!