Kariéra

GRAFIK/KREATÍVEC

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Cassovia Consulting Group, s.r.o.
Poznámka: Povinné údaje sú označené*

Osobné údaje:
Priezvisko*:
Dátum narodenia*:
Meno* :
Bydlisko:
Titul:
 
Kontaktné údaje: 
Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
E-mail* :
Mobilný telefón:
Kontaktná adresa:
(pre písomný styk)
Dosiahnuté vzdelanie a prax:
(vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
Názov školy Od - Do Špecializácia
Zamestnávateľ Od - Do Zaradenie Náplň práce
Jazykové znalosti:
Angličtina Iný jazyk:
žiadna žiadna
základná (základná komunikácia) základná
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore) priemerná
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore) pokročilá
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka) vynikajúca
Doplňujúce údaje:
Znalosti:
Iné znalosti a zručnosti:
Dátum možného nástupu:
Rôzne
(tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)
Potvrdzujem, že všetky údaje o mojej osobe, ktoré som uviedol/la sú pravdivé, a súhlasím, aby boli v plnom rozsahu k dispozícii spoločnosti Cassovia Consulting Group, s.r.o. Spoločnosť Cassovia Consulting Group, s.r.o. sa zaväzuje, že s vyššie uvedenými informáciami bude zachádzať ako s dôvernými v zmysle zákona č. 52/1998 Zb. a jeho zmien.
Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár*