Marketingová Komunikácia

Marketingová komunikácia je veľmi dôležitá a aj najviac viditeľná súčasť marketingového mixu. Zahŕňa všetky formy komerčnej aj nekomerčnej komunikácie, ktorých cieľom je podpora marketingovej stratégie spoločnosti. Zahŕňa nástroje nadlinkových aj podlinkových komunikácií. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou marketingového mixu. Marketingová komunikácia je kľúčová pri predaji komplexných produktov či služieb.

Pripravíme pre Vás marketingovú komunikáciu, ktorá Vám priláka viac zákazníkov pre nový produkt či službu, upevní postavenie na trhu a tak celkovo ovplyvní kúpne chovanie obyvateľstva vo Váš prospech. Vypracujeme Vám komunikačný plán s využitím nástrojov marketingovej komunikácie, ktorý vám pomôže presnejšie a efektívnejšie osloviť vášho zákazníka.

"Nekomunikovať vlastne znamená nebyť !"

V prípade potreby sa môžeme stať Vašou reklamnou agentúrou alebo iba grafickým štúdiom. Dôležité je, aby sme porozumeli Vašim požiadavkám, a tak Vám vedeli poskytnúť primeranú a účinnú spätnú väzbu. Pozrieme sa, aké aktuálne dáta máte k dispozícii a či s nimi viete správne pracovať, pomôžeme Vám vyselektovať Vašich zákazníkov na mieru. Výsledkom bude pre Vás to, aby zákazníci pochopili, že ste pre nich jediná a tá najlepšia spoločnosť, ktorá im poskytne riešenia ich problému.

Naša široká ponuka obsahuje:

 • príprava a realizácia mediálnych kampaní 
 • tvorba komunikačných strátégií a komunikačného mixu
 • tvorba sloganov
 • vypracovanie Corporate Identity (firemnej identity)
 • analýza online komunikácie a návrhy riešení (webstránky, PPC kampane)
 • grafické návrhy a zabezpečenie produkčných materiálov (katalógy, banery, letáky, brožúrky, inzercia a pod.)
 • návrhy outdoor či indoor reklamy
 • návrhy na veľkoplošnú tlač
 • organizácia výstav
 • návrh reklamných predmetov
 • spracovanie prezentácií spoločností
 • grafické návrhy obalov a potlače na výrobkoch

Samozrejmosťou je aj zabezpečenie realizácie, tlače a dodania materiálov.

 

Zaujímate sa o marketingovú komunikáciu?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.

Otestujte marketingový potenciál firmy

Jednoduchým testom zistíte, ako je na tom Váš marketing. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do mailu. Zistite si to malou analýzou.