Marketingový Prieskum

Marketingový prieskum je považovaný za jednu z mála reálnych možností ako zistiť čo najpravdivejší obraz o trhu a jeho správaní. Veď ako inak by bolo možné získať včasné, presné a použiteľné informácie o zákazníkoch, konkurencii či jej značkách. Určite je lepšie vykonávať kontinuálny marketingový výzkum, ktorý umožňuje aj sledovanie dynamických vývojových ukazovateľov - trendov (napr.: vývoj správania spotrebiteľských skupín, ich preferencie a pod.). Na základe týchto je potom možné predpovedať aj ich ďalší vývoj. 

Aj jednorázový prieskum dá spoločnosti odpoveď na otázky, na základe ktorých je potom možné vyhnúť sa chybám (či metóde pokus-omyl) pri navrhovaní a následnej implementácii marketingových stratégií. Je ironické, že mnoho spoločností venuje neskutočné úsilie interným informáciám (predovšetkým finančným), čo je bez diskusie veľmi dôležité, ale podceňuje tie externé.

Príklad

Vezmime si príklad športovca - bežca, ktorý sa celý rok poctivo pripravuje na beh na 1000 m. Sleduje všetky svoje interné informácie (tlak, tep, čas, a pod.), a to všetko pre to, aby nakoniec v súťaži uspel. Dostaví sa na súťaž a zistí, že medzičasom nielen vyvinuli novú a kvalitnejšiu obuv, ale nebeží sa na 1000 ale 2000 m. Pokiaľ tieto externé informácie nemal, je len veľmi málo pravdepodobné, že v súťaži s konkurenciou, ktorá tieto informácie mala uspeje.

Zakladné otázky, ktoré ma zodpovedať marketingový prieskum sú : “Prečo je to tak, ako to je?” alebo “Čo s tým vieme urobiť?”. V prípade marketingového výzkumu napríklad aj : “Ako sa to vyvíja, či bude vyvíjať?”. Na tieto otázky Vám vieme pomôcť nájsť odpovede. 

Ponúkame Vám:

  • vytvorenie stratégie jednorázového prieskumu
  • vytvorenie stratégie kontinuálnych prieskumov (pilotný prieskum, komparatívne prieskumy)
  • vytváranie testovacích skupín
  • online prieskumy
  • desk research
  • field research
  • zabezpečenie prieskumu od A do Z

 

Prečítajte si aj článok:

"HN: Na čo si pri online kvalite treba dať pozor"

Zaujímate sa o marketingový prieskum?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.

Otestujte marketingový potenciál firmy

Jednoduchým testom zistíte, ako je na tom Váš marketing. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do mailu. Zistite si to malou analýzou.